naše srdce bije pro SPARTU !

Hlavni stranka

mi se nedáme!!!!!!!ULTRAS!!!!!!!

mi se nedáme!!!!!!!ULTRAS!!!!!!!

NEWS.JPG

Z důvodu nespokojenosti s postupem vedení klubu vůči vlastním fanouškům během posledních let a nepřijatelným krokům, které chystá nyní, jsme byli donuceni začít situaci řešit.

V prvé řadě bychom rádi připomněli některé kroky, které vedly k postupnému zhoršování vztahů mezi vedením klubu a Ultras:

- Zákaz choreografie
- Zákaz pyrotechniky ( ačkoliv v době fungování dohody o odpalování pyrotechniky nedošlo nikdy z naší strany k žádnému porušení domluvených podmínek )
- Postavení plotu napříč sektorem a přítomnost ochranky a policie přímo v sektoru
- Represe místo komunikace s fans a nadstandardní spolupráce klubu s policií namířená proti svým vlastním fanouškům
- Systematické porušování slibů vedením klubu

Vyvrcholením všeho jsou další nehorázná represivní opatření, která vedení chystá nyní. Estébácké praktiky v podobě plánované evidence fanoušků a pokusů o omezení jejich svobodného vyjádření jsou pro nás naprosto nepřijatelné.

Požadujeme:
- Volný vstup do kotle bez evidence a omezení
- Dohodu o povolení choreografie a pyrotechniky
- Podporu fanouškovských aktivit
- Odstranění plotu a stažení ochranky ze sektoru


Na základě výše uvedených skutečností a nulové podpory atmosféry na stadionu ze strany vedení jsme se rozhodli opustit sektor a bojkotovat fandění na domácích utkáních Sparty. Současný trend a postup vedení vnímáme jako útok na samotnou naší existenci a fungování na domácím stadionu a máme v úmyslu podle toho také adekvátně reagovat. Naším cílem rozhodně není škodit klubu, ale jsme k tomuto činu tlačeni a jestliže nedojde ke změně situace, budou z naší strany následovat další kroky. Naše možnosti jsou sice omezené, ale rozhodně využijeme všechny, neboť si plně uvědomujeme fakt, že na našem nynějším boji stojí zachování supportu na Spartě a pokračování tradice věrných fanoušků Železné Sparty!

Současně chceme vyjádřit naprosté znechucení neschopností vedení Sparty důrazně se postavit na obranu Sparty jako takové, ať jde o klub samotný, jeho fanoušky i hráče proti množícím se útokům a tlaku, zejména ze strany médií.

Touto cestou bychom také rádi vyzvali všechny fanoušky navštěvující zápasy našeho klubu k podpoře jakoukoli formou (verbální, transparenty, neúčast na utkání v případě nějakého rozsáhlejšího bojkotu). Věříme, že většina fanoušků nebude sdílet nadšení pro takto přehnané kroky, jak se vedení domnívá a podpoří nás.