naše srdce bije pro SPARTU !

novinky ultrassparta

Boj proti vlastním fans není kultivace fotbalu

Prohlášení ULTRAS SPARTA - Boj proti vlastním fans není kultivace fotbalu


Vzhledem k hrůzostrašné atmosféře na domácím stadionu na Letné v posledních zápasech, kdy si hráči Curychu nebo Bohemians 1905 museli připadat jako doma a my fanoušci Sparty jako v divadle, jsme se rozhodli podpořit aktivitu ULTRAS SPARTA a vystoupit tak proti nesmyslným represím ze strany vedení AC SPARTA PRAHA. V žádném případě neschvalujeme jakékoli násilné akce namířené proti Spartě, ale vedení musí vědět, že nechceme na stadionu mrtvou atmosféru, ale bouřící, elektrizující a skvělou atmosféru, která strhne hráče ke kvalitním výkonům a zaryje se do paměti každého návštěvníka zápasu. Aby se podařilo takovou atmosféru vytvořit, je třeba aby fungoval kotel nebo chcete-li nověji sektor ultras. Ten zde začal po odmlce opět fungovat na dolním ochozu za brankou a ve spoustě zápasů byl tím pravým 12 hráčem, ze strany kotle NEDOCHÁZELO k žádným excesům, ovšem postupně jej vedení začalo omezovat a házet různé klacky pod nohy, začalo podléhat tlaku médií a jiných třetích osob, což pochopitelně vyvrcholilo otrávením schopných jedinců v kotli a k tristní atmosféře, která byla popsána výše. Ruku v ruce s atmosférou pochopitelně klesla i návštěvnost zápasů. Tak jsme dospěli až ke stavu, který je pro SPARTA FOREVER nepřijatelný, nulová atmosféra na domácím stadionu, mizerná podpora vlastních hráčů, žádné choreografie, žádná organizovaná pyrotechnika, 4000 diváků na derby...děs běs. Odmítáme represe vedení proti vlastním fanouškům. Dobrá atmosféra na stadionu je přece cílem všech SPARŤANŮ. Prohlášení ULTRAS SPARTA si můžete přečíst níže.

Boj proti vlastním fans není kultivace fotbalu

Z důvodu nespokojenosti s postupem vedení klubu vůči vlastním fanouškům během posledních let a nepřijatelným krokům, které chystá nyní, jsme byli donuceni začít situaci řešit.

V prvé řadě bychom rádi připomněli některé kroky, které vedly k postupném zhoršování vztahů mezi vedením klubu a Ultras:

- Zákaz choreografie
- Zákaz pyrotechniky (ačkoliv v době fungování dohody o odpalování pyrotechniky nedošlo nikdy z naší strany k žádnému porušení domluvených podmínek)
- Postavení plotu napříč sektorem a přítomnost ochranky a policie přímo v sektoru
- Represe místo komunikace s fans a nadstandardní spolupráce klubu s policií namířená proti svým vlastním fanouškům
- Systematické porušování slibů vedením klubu

Vyvrcholením všeho jsou další nehorázná represivní opatření, která vedení chystá nyní.
Estébácké praktiky v podobě plánované evidence fanoušků a pokusů o omezení jejich svobodného vyjádření jsou pro nás naprosto nepřijatelné.

Požadujeme:

- Volný vstup do kotle bez evidence a omezení
- Dohodu o povolení choreografie a pyrotechniky
- Podporu fanouškovských aktivit
- Odstranění plotu a stažení ochranky ze sektoru

Na základě výše uvedených skutečností a nulové podpory atmosféry na stadionu ze strany vedení jsme se rozhodli opustit sektor a bojkotovat fandění na domácích utkáních Sparty. Současný trend a postup vedení vnímáme jako útok na samotnou naší existenci a fungování na domácím stadionu a máme v úmyslu podle toho také adekvátně reagovat. Naším cílem rozhodně není škodit klubu, ale jsme k tomuto činu tlačeni a jestliže nedojde ke změně situace, budou z naší strany následovat další kroky. Naše možnosti jsou sice omezené, ale rozhodně využijeme všechny, neboť si plně uvědomujeme fakt, že na našem nynějším boji stojí zachování supportu na Spartě a pokračování tradice věrných fanoušků Železné Sparty!

Současně chceme vyjádřit naprosté znechucení neschopností vedení Sparty důrazně se postavit na obranu Sparty jako takové, ať jde o klub samotný, jeho fanoušky i hráče proti množícím se útokům a tlaku, zejména ze strany médií.

Touto cestou bychom také rádi vyzvali všechny fanoušky navštěvující zápasy našeho klubu k podpoře jakoukoli formou (verbální, transparenty, neúčast na utkání v případě
nějakého rozsáhlejšího bojkotu). Věříme, že většina fanoušků nebude sdílet nadšení pro takto přehnané kroky, jak se vedení domnívá a podpoří nás.

ULTRAS SPARTA
Žádné komentáře